Školní akademie 6. 6. 2024 – druhá část oslav výročí školy

Školní akademie 6. 6. 2024 – druhá část oslav výročí školy

Když jsme při 25. výročí ZŠ Salvátor v roce 2019 připravili akademii pro rodiče a příznivce školy, nebylo to nic neobvyklého – vždyť akademie učitelé s žáky nacvičovali do té doby každý rok… Potom přišel covid19 a všichni si ještě pamatujeme, že to hlavně znamenalo zavření škol – poprvé v březnu 2020, což trvalo bez mála do letních prázdnin, následně v říjnu 2020. Když pak žáci nastoupili do školy, stěžejní bylo vyučovat a omezit ztráty vyučovacích hodin na minimum. Takže se akademie neuskutečňovaly. Letos jsme si řekli, že když má škola tak významné výročí – což 30 let trvání beze sporu je, že k tomu akademie určitě být musí. A tak se učitelé a žáci pustili do práce a každou vhodnou příležitost využili k přípravě vystoupení… Ve čtvrtek 6. června odpoledne se do 15:00 hlediště Kulturního zařízení zcela zaplnilo diváky a stále přicházeli další hosté. Všichni jsme se zkrátka na představení tříd velmi těšili. A bylo to opravdu moc pěkné! Střídala se vystoupení taneční, scénky, soutěže i pohádky. Děkuju všem kolegům pedagogickým pracovníkům jakož i všem ostatním zaměstnancům školy, za přípravu a realizaci letošní školní akademie! Taky paní učitelce Komoňové, která sice již u nás neučí, ale ochotně nám s přípravou po organizační stránce pomáhala. Poděkování patří taky panu Filipu Bolckovi z KZ za řešení všech technických záležitostí.     Magda Krupová

Zpět na přehled galerií