KONTAKTNÍ INFORMACE, ZŘIZOVATEL

 

Adresa

ZŠ Salvátor, Králova 380, Valašské Meziříčí 757 01

Právní forma

Školská právnická osoba

Forma vzdělávání

denní forma vzdělávání

Obor vzdělávání

79-01-C/01 Základní škola

                                             

                 Ředitel školy                            Zástupce ředitele

         Ing. Hynek Mikušek                     Mgr. Magda Krupová

                                                hynek.mikusek@zs-salvator.cz                          magda.krupova@zs-salvator.cz


Úřední hodiny

(Pondělí - pátek) 7:00 - 8:00 h, 9:40 - 10:00h, 12:30- 13:30h


                                      IČO   600 422 81     Telefon - 571 611 779                                 

 

                                      DIČ   CZ 600 422 81     mob. 776 581 529

 

                                      IZO   060 042 281        Email - skola@zs-salvator.cz

       

Číslo bankovního účtu

2006000764/0600    

Školní družina - Lenka Karolová DiS., (vychovatelka) tel - 732 729 294,

lenka.karolova@zs-salvator.cz

 

       Školní klub - Mgr. Eva Vránová,  (vychovatelka) tel - 608 661 147,

eva.vranova@zs-salvator.cz