Přehled o poradenských službách

 

POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB NA ZŠ SALVÁTOR

 Pracovník

 

Oblast poradenské služby

Kontakty

Konzultační hodiny

 

 

Ředitel školy

 

 

Ing. Hynek Mikušek

 

  • Další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Spolupráce s poradenskými službami
  • Spolupráce se zákonnými zástupci žáků

 

Mobil:

776 581 529

 e-mail:

hynek.mikusek@zs-salvator.cz

 

 

 

 

Dle telefonické domluvy.

 

 

Výchovný poradce

 

  Jana Komoňová

 

 

  • Prevence školní neúspěšnosti
  • Kariérové poradenství

 

 

Mobil:

776 339 633

 e-mail:

jana.komonova@zs-salvator.cz

 

 

 

 Dle telefonické domluvy.

 

 

Školní metodik prevence

 

Mgr. Norbert Škorňa

 

 

  • Prevence sociálně patologických jevů

 

Mobil:

606 310 907

e-mail:

norbert.skorna@zs-salvator.cz

 

 

Dle telefonické domluvy.

 

 

Integrace

 

Mgr. Magda Krupová

 

 

  • Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
  • Žáci nadaní

Mobil:

731 577 883

e-mail:

magda.krupova@zs-salvator.cz

 

 

 

Dle telefonické domluvy.