Rekonstrukce

  

Finanční příspěvek na právě probíhající rekonstrukci školy je možné poukázat na účet spolku Šance pro naše děti č. 1388011674/2700, variabilní symbol 77777, nebo ZŠ Salvátor č. 1387932500/2700, variabilní symbol 2023. Děkujeme!

 

YOUTUBE -  https://www.facebook.com/watch?v=269853145850202