Podrobné informace k zápisu na naši školu - školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

máte možnost si zvolit přibližný čas zápisu Vašeho dítěte. Prosím, zapište jméno a příjmení dítěte do barevného pole, Vámi vybraného času. U jednoho času lze zapsat čtyři děti. Zapište se jen jednou a nepřepisujte již vyplněná pole. (V případě, že budete chtít změnit již Vámi zapsaný termín, zavolejte do kanceláře školy - Tel. - 576 130 800) Děkujeme.      Vedení školy

 

Zápis do I. třídy - informace

 

 

Formuláře potřebné k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Dotazník pro rodiče

Přihláška do volitelného předmětu

Žádost o odklad povinné školní docházky

 VSTUP DO ŠKOLY

 DESATERO PRO RODIČE

 DÍTĚ - INFO PRO RODIČE Z PPP

 ČASTÉ DOTAZY - INFO PRO RODIČE Z PPP


DESET TIPŮ PRO RODIČE:

Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, být samostatné v sebeobsluze

Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině

Dítě by mělo být relaitvně citově samostatné a schopné řídit své chování

Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost

Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech

Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci

Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě