Podrobné informace k zápisu na naši školu - šk. r. 2022/2023

ZÁPIS JIŽ PROBĚHL 5.4.2022 Smějící se                                                                                   


DESATERO PRO RODIČE

Dítě - info z pedagogicko-psychologické poradny - 1. část

Dítě - info z pedagogicko-psychologické poradny - 2. část

Formuláře potřebné k zápisu:

Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Dotazník pro rodiče

Přihláška do volitelného předmětu


 

Žádost o odklad povinné školní docházky