AKTIVITY ŠKOLNÍHO KLUBU


        Vychovatelka:   Mgr. Eva Vránová

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU ZDE

Pro komunikaci s vychovatelkou využívejte prosím tyto možnosti:

                  a)      Telefonní číslo :         608 661 147

                  b)      E – mail:                      eva.vranova@zs-salvator.cz     

 c)      Osobní kontakt přímo ve škole v době od 12:30 do 15:30. Možno též kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.

 Obecné informace:

Školní klub mohou navštěvovat jak žáci nižších ročníků: 1. –  4. ročník, kteří nenavštěvují školní družinu, tak i žáci starší od 5. do 9. ročníku - do naplnění kapacity školního klubu.

Školní klub sídlí ve školním roce 2019/2020 ve  V. třídě Základní školy Salvátor. (Dle rozvrhu V. třídy)

Pravidla chování dětí ve ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech      

vymezuje VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU.                         

  ŠVP ŠKOLNÍHO KLUBU

  Provozní doba:

 Po:                  11:40 – 15:30

 Út:                  11:40 – 15:30

 St:                   11:40 – 15:30

 Čt:                  11:40 – 15:30

 Pá:                  11:40 – 15:30

V době řádných prázdnin, během roku je provoz školního klubu zajišťován po dohodě

s ředitelem školy.

Platba školního klubu:

                                                                             1 den v týdnu – 60 Kč / měsíc

 2 dny v týdnu – 90 Kč / měsíc

 3 dny v týdnu – 120 Kč / měsíc

4 – 5 dnů v týdnu – 150 Kč / měsíc

 Úhrady se provádí dvakrát ročně, nejpozději se splatností k 31. 10. ( za období září - prosinec ) a k 31. 3. ( za období leden - červen ) příslušného roku, a to bezhotovostně, výjimečně v hotovosti vychovatelce školního klubu.


Způsoby přihlašování a odhlašování žáků:

  • Přihlašování žáků do školního klubu je prováděno na základě vyplnění  zápisního lístku rodiči , resp. zákonnými zástupci žáka. Vzor k nahlédnutí zde (odkaz na zápisní lístek)
  • Do zápisního lístku je nutné uvést rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠK
  • O zařazení do ŠK rozhoduje v konečné fázi ředitel školy
  •  Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky v docházce, případně skutečnost má–li žák odejít z klubu s jinou osobou, než která je uvedena v zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce dítěte vychovatelce písemně nebo telefonicky. Totéž platí pro omluvu předem známé nepřítomnosti.
  •  Odhlašování ze ŠK je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. 

Co děti mohou mít ve školním klubu:

  • Svačinu, pití, občerstvení
  • Aktovky, učebnice, sešity, psací a kreslící potřeby (nutné mít označeno cedulkou se jménem a příjmením)
  •  Náhradní oblečení a obuv pro pobyt venku
  •  Nutné jsou přezůvky

 Co děti ve ŠK rozhodně nepotřebují:

  • Cenné předměty, mobilní telefony či jiná elektronická zařízení, osobní hračky a hry.

Za tyto věci si děti zodpovídají samy!!


 Je zakázáno vnášet do školního klubu nebezpečné předměty, hračky v podobě zbraní a obecně vše, co by mohlo jakýmkoliv nevhodným způsobem rušit činnost školního klubu nebo ohorozit bezpečnost ostatních dětí!


 Stalo se....

Školní klub na dopravním hřišti - říjen 2019

Pečení perníčků - listopad 2019

Zdobení perníčků ve školním klubu - listopad 2019

Školní klub v Galaxii - prosinec 2019

Vánoční besídka ve školním klubu

Projektový den bezpečnost