AKTIVITY ŠKOLNÍHO KLUBU


        Vychovatelka:   Mgr. Eva Vránová

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU

        Pro komunikaci s vychovatelkou využívejte prosím tyto možnosti:

                  a)      Telefonní číslo :         608 661 147

                  b)      E – mail:                      eva.vranova@zs-salvator.cz     

 c)      Osobní kontakt přímo ve škole v době od 12:30 do 15:30. Možno též kdykoliv jindy po předchozí telefonické domluvě.

 Obecné informace:

Školní klub mohou navštěvovat jak žáci nižších ročníků - 1. –  4. ročník, kteří nenavštěvují školní družinu, tak i žáci starší – 5. –  9. ročník  - dle naplnění kapacity školního klubu.

Školní klub sídlí ve školním roce 2018/2019 ve  IV. třídě Základní školy Salvátor. (Podle naplněnosti kapacity školního klubu)

Pravidla chování dětí ve ŠK a bezpečnosti při jednotlivých činnostech       PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍHO KLUBU ZDE

vymezuje zvláštní předpis - VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO KLUBU.                         

  ŠVP ŠKOLNÍHO KLUBU

  Provozní doba:

 Po:                  11:40 – 15:30

 Út:                  11:40 – 15:30

 St:                   11:40 – 15:30

 Čt:                  11:40 – 15:30

 Pá:                  11:40 – 15:30

 V době řádných prázdnin, během roku je provoz školního klubu zajišťován po dohodě

s ředitelem školy.

Platba školního klubu:

                                                                             1 den v týdnu – 60 Kč / měsíc

 Ø  2 dny v týdnu – 90 Kč / měsíc

 Ø  3 dny v týdnu – 120 Kč / měsíc

 Ø  4 – 5 dnů v týdnu – 150 Kč / měsíc

 Úhrady se provádí dvakrát ročně, nejpozději se splatností k 31. 10. ( za období září - prosinec ) a k 31. 3. ( za období leden - červen ) příslušného roku. Platbu školního klubu přijímá vychovatelka.


Způsoby přihlašování a odhlašování žáků:

  •    Přihlašování žáků do školního klubu je prováděno na základě písemného vyplnění  zápisního lístku rodiči nebo jiných zákonných zástupců žáka. Vzor k nahlédnutí zde (odkaz na zápisní lístek)
  •  Do zápisního lístku je nutné uvést rozsah docházky a způsob odchodu žáka ze ŠK
  • O zařazení do ŠK rozhoduje v konečné fázi ředitel školy
  •  Omluvu nepřítomnosti žáka ve ŠK, odchylky v docházce, případně skutečnost má – li žák odejít z klubu s jinou osobou než která je uvedena v zápisním lístku, sdělí zákonný zástupce dítěte vychovateli písemně nebo telefonicky. Totéž platí pro omluvu předem známé nepřítomnosti.
  •  Odhlašování ze ŠK je prováděno na základě písemné žádosti zákonného zástupce. Odhlašování pak zajišťuje vychovatel.

Co děti mohou mít ve školním klubu:

  •   Svačinu, pití, občerstvení
  • Aktovky, učebnice, sešity, psací a kreslící potřeby (nutné mít označeno cedulkou se jménem a příjmením)
  •  Náhradní oblečení a obuv pro pobyt venku
  •  Nutné jsou přezůvky

 Co děti ve ŠK rozhodně nepotřebují:

  • Cenné předměty, mobilní telefony či jiná elektronická zařízení, osobní hračky a hry.

Za tyto věci si děti zodpovídají samy!!


 Je zakázáno vnášet do školního klubu nebezpečné předměty, hračky v podobě zbraní a obecně vše, co by mohlo jakýmkoliv nevhodným způsobem rušit činnost školního klubu!


 

AKCE ŠKOLNÍHO KLUBU

září 2018                    školní klub na dopravním hřišti

 říjen 2018                   Galaxie Zlín

listopad 2018              Muzeum Valašské Meziříčí

duben 2019                 Pečení jidášků