ÚŘEDNÍ DESKA

 ROZHODNUTÍ - VOLITELNÝ PŘEDMĚT - RJ/NJ (od šk. r. 2022/2023)

 Zaměstnancem ZŠ Salvátor, který je pověřený správcem osobních údajů na škole je:

 Marie Cahlíková; tel.: 571 611 779, e-mail:        marie.cahlikova@zs-salvator.cz

Správce osobních údajů - význam pojmu ZDE

 Jmenovaným koordinátorem pro ochranu osobních údajů na ZŠ Salvátor je:

 Lexius advokáti, s. r. o.

 IČO: 046 669 33

Sídlo: Na Podkovce 281/10, 147 00 Praha 4 – Podolí

Pobočka: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

Odpovědná osoba: JUDr. Jakub Kříž, Ph. D., advokát

 Kontaktní údaje pověřence:

Adresa: Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice

 E-mail: gdpr@lexius.cz

 Telefon: +420 703 142 855

 ID datové schránky: kz73igd


 Informace o zpracování osobních údajů ZDE

 Kamerový systém na škole

Směrnice - platná od 10/2019

                          + dodatek č. 4  - 20.9.2021 - (Postup v případě zjištění porušení zabezpečení osobních údajů)


 

Formuláře:

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje