ÚŘEDNÍ DESKA

Zaměstnancem ZŠ Salvátor, který je pověřený správcem osobních údajů na škole je:

Marie Cahlíková; tel.: 571 611 779,

e-mail: marie.cahlikova@zs-salvator.cz

Správce osobních údajů - význam pojmu ZDE

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

I3 Consultants, s. r.o., IČO 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha – Řepy,

tel. - +420 543 214 714, email – info@i3c.cz, ID DS: mazc9cz

 

Firma I3 Consultants, s. r. o. - zastoupena Mgr. Zdeňkem Novákem, tel. +420 543 214 714, +420 777 078 427,

email – poverenec.oou@i3c.cz, ID DS: mazc9cz 


 Informace o zpracování osobních údajů ZDE

 Kamerový systém na škole

Směrnice - platná od 10/2019

                          + dodatek č. 4  - 20.9.2021 - (Postup v případě zjištění porušení zabezpečení osobních údajů)


Formuláře:

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje