Školní metodik prevence

           Mgr. Martin Holiš


   PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ


 

KONZULTAČNÍ HODINY NA ZÁKLADĚ TEL. DOMLUVY:       mobil - 606 938 315

                                   email - martin.holis@zs-salvator.cz


  PREVENCE - ZÁKLADNÍ INFORMACE PRO RODIČE

  Minimální preventivní program 23/24