Informace pro rodiče - školní úraz

Pro vyřízení odškodnění za vzniklý úraz žáka odevzdejte do školy následující dokumenty:

 

                                 * tiskopis ,,posudek o bolestném" vyplněný lékařem - ten dostanete ve škole
 
                                 * účtenku o vystavení posudku od lékaře
 
                                 * kopie lékařských zpráv

                                    Doručte do ředitelny školy.
 

 O průběhu vyřízení odškodnění Vás budeme informovat.