GDPR

GDPR – ochrana osobních údajů (Nařízení EU 679/2016) - zde

 

Zaměstnancem ZŠ Salvátor, který je pověřený správcem osobních údajů na škole je:

Marie Cahlíková; tel.: 576 130 800

e-mail: marie.cahlikova@zs-salvator.cz
Správce osobních údajů - význam pojmu ZDE

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

I3 Consultants, s. r.o., IČO 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha – Řepy,

tel. - +420 543 214 714, email – info@i3c.cz, ID DS: mazc9cz

Firma I3 Consultants, s. r. o. - zastoupena Mgr. Zdeňkem Novákem, tel. +420 543 214 714, +420 777 078 427,

email – poverenec.oou@i3c.cz, ID DS: mazc9cz 

OBECNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  - ZDE


 Záznamy o činnostech zpracování : (důvody zpracování osobních údajů)


 

 Formuláře:

 


 

 

Žádost o informaci, zda a v jakém rozsahu jsou zpracovávány osobní údaje