Nadační fond

Na každé pololetí vybírá třídní učitel/ka poplatek ve výši 50,- Kč za každého žáka.  Poplatek je využíván jako příspěvek na školní a mimoškolní akce žáků. (Viz směrnice školy)