Parlamenťáci

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Cílem žákovského parlamentu je otevřeně komunikovat o vlastních potřebách a problémech v reálných situacích během vzdělávání. Žákům umožnit, aby skutečně ainně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají a rovněž přebírali spoluodpovědnost za svěřenou práci. Zástupci žáků sbírají podněty od spolužáků, předkládají návrhy vedení školy a třídním učitelům, kteří na ně reagují.

  • Členy školního parlamentu jsou zástupci 3. - 9. ročníku (dva z každé třídy), kteří se pravidelně scházejí na svých schůzkách.
  • Funkční období 2 roky.
  • Schůzek se může zúčastnit vedení školy nebo pedagogičtí pracovníci.
  • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Na začátku školního roku jsou členy parlamentu učena pravidla, která se dodržují.
  • Povinností každého člena parlamentu je informovat své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
  • Aktivně se zapojovat do akcí školy.

 Koordinátor: Marie Čtvrtníčková


 

 Pravidla žákovského parlamentu naleznete zde

 Řád žákovského parlamentu naleznete zde

 PARLAMENT - FUNKCE - K 1.9.2022


 AKTUALITY:

9/2022 - Krajský parlament Zlín