Parlamenťáci

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Cílem žákovského parlamentu je otevřeně komunikovat o vlastních potřebách a problémech v reálných situacích během vzdělávání. Žákům umožnit, aby skutečně ainně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají a rovněž přebírali spoluodpovědnost za svěřenou práci. Zástupci žáků sbírají podněty od spolužáků, předkládají návrhy vedení školy a třídním učitelům, kteří na ně reagují.

  • Členy školního parlamentu jsou zástupci 3. - 9. ročníku (dva z každé třídy), kteří se pravidelně scházejí na svých schůzkách.
  • Funkční období 2 roky.
  • Schůzek se může zúčastnit vedení školy nebo pedagogičtí pracovníci.
  • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Na začátku školního roku jsou členy parlamentu učena pravidla, která se dodržují.
  • Povinností každého člena parlamentu je informovat své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
  • Aktivně se zapojovat do akcí školy.

 Pravidla žákovského parlamentu naleznete zde

 Řád žákovského parlamentu naleznete zde

 Zástupci školního parlamentu 2017/2018

Koordinátor: Marie Čtvrtníčková

Z řad žáků:

FUNKCE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2017/2018

 Předseda:                                 Vojtěch Perutka

 Místopředseda:                       Veronika Štefková

 Tiskový mluvčí:                        František Hlavica

 Kronikář:                                   Anna Skýpalová, Petr Hlavica

 Nástěnkář:                                Zuzana Olejníková, Markéta Pitrunová

 Zapisovatel:                              Tobiáš Pupík, Kristýna Palátová

 Fotograf:                                   Ruben Kuipers, Jindřich Petr, Kryštof Pupík

 Hlídač stanovených pravidel: Miriam Hovorková, Radim Pospíšil             ...........................................................................................................................................................................................................................................................

 SCHŮZE A DALŠÍ INFO 

 1. schůze žákovského parlamentu - 26.9.2017

 2. schůze žákovského parlamentu - 10.10.2017

 3. schůze žákovského parlamentu - 19.10.2017

..........................................................................................................................................................................................................

Sběr kaštanů a žaludů