Parlamenťáci

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Cílem žákovského parlamentu je otevřeně komunikovat o vlastních potřebách a problémech v reálných situacích během vzdělávání. Žákům umožnit, aby skutečně ainně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají a rovněž přebírali spoluodpovědnost za svěřenou práci. Zástupci žáků sbírají podněty od spolužáků, předkládají návrhy vedení školy a třídním učitelům, kteří na ně reagují.

  • Členy školního parlamentu jsou zástupci 3. - 9. ročníku (dva z každé třídy), kteří se pravidelně scházejí na svých schůzkách.
  • Funkční období 2 roky.
  • Schůzek se může zúčastnit vedení školy nebo pedagogičtí pracovníci.
  • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Na začátku školního roku jsou členy parlamentu učena pravidla, která se dodržují.
  • Povinností každého člena parlamentu je informovat své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
  • Aktivně se zapojovat do akcí školy.

 Koordinátor: Marie Čtvrtníčková


 

 Pravidla žákovského parlamentu naleznete zde

 Řád žákovského parlamentu naleznete zde

 PARLAMENT - FUNKCE - K 1.9.2021


 ATUALITY:

Krajský parlament Zlín 21.9.2021

1. a 2. schůze parlamentu - 15.9.2021, 22.9.2021

3. schůze parlamentu - 29.9.2021

4. schůze parlamentu - 12.10.2021

5. schůze parlamentu - 13.10.2021

6. schůze parlamentu - 9.11.2021

7. schůze parlamentu - 1.12.2021

8. schůze parlamentu - 8.12.2021