Parlamenťáci

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Cílem žákovského parlamentu je otevřeně komunikovat o vlastních potřebách a problémech v reálných situacích během vzdělávání. Žákům umožnit, aby skutečně ainně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají a rovněž přebírali spoluodpovědnost za svěřenou práci. Zástupci žáků sbírají podněty od spolužáků, předkládají návrhy vedení školy a třídním učitelům, kteří na ně reagují.

  • Členy školního parlamentu jsou zástupci 3. - 9. ročníku (dva z každé třídy), kteří se pravidelně scházejí na svých schůzkách.
  • Funkční období 2 roky.
  • Schůzek se může zúčastnit vedení školy nebo pedagogičtí pracovníci.
  • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Na začátku školního roku jsou členy parlamentu učena pravidla, která se dodržují.
  • Povinností každého člena parlamentu je informovat své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
  • Aktivně se zapojovat do akcí školy.

 Pravidla žákovského parlamentu naleznete zde

 Řád žákovského parlamentu naleznete zde

 

Koordinátor: Marie Čtvrtníčková

Z řad žáků:

    ...........................................................................................................................................................................................................................................................

 SCHŮZE A DALŠÍ INFO 

 1. schůze žákovského parlamentu - 26.9.2017

 2. schůze žákovského parlamentu - 10.10.2017

 3. schůze žákovského parlamentu - 19.10.2017

4. schůze žákovského parlamentu

5. schůze žákovského parlamentu

6. schůze žákovského parlamentu

7. schůze žákovského parlamentu

8. schůze žákovského parlamentu

9. schůze žákovského parlamentu

10. schůze žákovského parlamentu

11. schůze žákovského parlamentu

12. schůze žákovského parlamentu

13. schůze žákovského parlamentu

14. schůze žákovského parlamentu

15. schůze žákovského parlamentu

16. schůze žákovského parlamentu

17. schůze žákovského parlamentu

18. schůze žákovského parlamentu

19. schůze žákovského parlamentu

20. schůze žákovského parlamentu

 

Sběr papíru - vyhodnocení

Svatý Valentýn

Školní parlament v GIBONPARKU

 

..........................................................................................................................................................................................................