Parlamenťáci

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT

Cílem žákovského parlamentu je otevřeně komunikovat o vlastních potřebách a problémech v reálných situacích během vzdělávání. Žákům umožnit, aby skutečně ainně ovlivňovali život školy, ve které se vzdělávají a rovněž přebírali spoluodpovědnost za svěřenou práci. Zástupci žáků sbírají podněty od spolužáků, předkládají návrhy vedení školy a třídním učitelům, kteří na ně reagují.

  • Členy školního parlamentu jsou zástupci 3. - 9. ročníku (dva z každé třídy), kteří se pravidelně scházejí na svých schůzkách.
  • Funkční období 2 roky.
  • Schůzek se může zúčastnit vedení školy nebo pedagogičtí pracovníci.
  • Všichni členové školního parlamentu mají navzájem zcela rovnoprávné postavení. Na začátku školního roku jsou členy parlamentu učena pravidla, která se dodržují.
  • Povinností každého člena parlamentu je informovat své spolužáky o průběhu jednání na třídnických hodinách, o projednávaných problémech a o rozhodnutích, ke kterým školní parlament dospěl.
  • Aktivně se zapojovat do akcí školy.

 Pravidla žákovského parlamentu naleznete zde

 Řád žákovského parlamentu naleznete zde

PARLAMENT - FUNKCE - K 25.10.2018

Koordinátor: Marie Čtvrtníčková

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................

 SCHŮZE A DALŠÍ INFO 

Schůze žákovského parlamentu 10.9.2018

2. SCHŮZE

3. SCHŮZE

4. SCHŮZE

5. SCHŮZE

6. SCHŮZE

7. SCHŮZE

8. SCHŮZE

9. SCHŮZE

10. SCHŮZE

11.SCHŮZE

12. SCHŮZE

13. SCHŮZE

14. SCHŮZE

15. SCHŮZE

16. SCHŮZE

17. SCHŮZE

18. SCHŮZE

19. SCHŮZE

20. SCHŮZE

21. SCHŮZE

22. SCHŮZE

23. SCHŮZE 

24. SCHŮZE

25. SCHŮZE

26. SCHŮZE

27. SCHŮZE

28. SCHŮZE

29. SCHŮZE

30. SCHŮZE

31. SCHŮZE

32. SCHŮZE

33. SCHŮZE

34. SCHŮZE

35. SCHŮZE

36. SCHŮZE

37. SCHŮZE

38. SCHŮZE

39. SCHŮZE

Schůze v Gobelínce

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT V SENÁTU ČR

Dekorování nových členů žákovského parlamentu

Svatý Martin v Rybičkách

MARY Ś MEALS

Mary Ś MEALS - poděkování

 

..........................................................................................................................................................................................................