Jídelníček, odhlašování stravy

iCanteen - přihlášení uživatele (nasejidelna.cz)           Poskytovatel stravy - ZŠ Masarykova, Valašské Meziříčí


Ludmila Nováková
Administrativa
ZŠ Salvátor
Komenského 2/2
Valašské Meziříčí
757 01


Tel.:576 130 800

 

JÍDELNÍČEK

 

Vážení strávnící, vážení rodiče,

různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék. Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jakých potravin se musí vyvarovat. Jedině voda není alergenní.

 Co jsou to alergeny: Alergeny jsou přirozeně se vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému, která může vyústit až k anafylaktickému šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně – jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.

 Alergická reakce vzniká zpravidla 1 hodinu po použití.

Projevy alergické reakce: kýchání, svědění, kopřivky, otoky, nadýmání, dýchací potíže, svědění rtů a úst, nevolnost, křeče, průjmy – to je výčet relativně mírné reakce. Většinou zanikají v souladu s narůstajícími roky.
Prahové hodnoty: minimální množství alergenu nezbytného pro vyvolání alergické reakce se označuje jako prahová hodnota. Každý jedinec má jiný práh, takže nelze objektivně stanovit univerzální hodnotu.

EU specifikovala 14 hlavních potenciálních alergenů, které podléhají legislativnímu značení.
Obiloviny – obsahují lepek – nejedná se o celiakii, výrobky z nich
Korýši a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
Vejce a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
Ryby a výrobky z nich
Podzemnicke olejná (arašidy) a výrobky z nich – patří mezi potraviny ohrožující život
Sojové boby (soja) a výrobky z nich
Mléko a výrobky z něj – patří mezi potraviny ohrožující život
Skořápkové plody a výrobky z nich – jedná se o všechny druhy ořechů
Celer a výrobky z něj
Hořčice a výrobky z ní
Sezamnová semena (sezam) a výrobky z nich
Oxid siřičitý a siřičitany – v koncentracích vyšších než 10mg
Vlčí bob (LUPINA) a výrobky z něj
Měkkýši a výrobky z nich
Od 13.12.2014 nabývá účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká povinnost při nákupu potravinářských výrobků nebo jídel ve veřejném stravování vyznačit u výrobku stanovený alergen, který obsahuje. Tato povinnost se týká všech výrobců potravin, všech článků veřejného stravování (restaurací, jídelen, nemocnic ..). Zákonné ustanovení určuje vedoucím jídelen „jasně a zřetelně označit“ stravu tak, že bude strávníka dostatečně informovat o tom, že je alergenní složka v potravině přítomna nebo že některá složka pochází z alergenu uvedeném ve zmíněném seznamu legislativně značených alergenů.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník sám hlídat. Není možné se věnovat při výrobě jídel strávníkům s potravinovou alergií jednotlivě, takže případným žádostem nebude vyhověno.
Na naší škole budou přítomné alergeny označeny na jídelních lístcích číslicí. Na stránkách školy a na nástěnce vedle jídelních lístku bude přiložen seznam legislativně stanovených alergenů s číselným označením. Každý strávník bude okamžitě vidět, jaký alergen oběd obsahuje. Školní stravování zajišťuje stravování žáků a studentů podle jednotlivých věkových kategorií a výživových požadavků. Nelze spojovat dietní stravování s přecitlivělostí na některý alergen. Jídelna má pouze funci informační tak, jako každý výrobce potravin a pokrmů.

 

Vážení rodiče,
pokud Vaše dítě trpí přecitlivělosti na některý z alergenů, sledujte prosím jídelní lístky na webu školy a podle potřeby mu oběd odhlaste.

 

Děkuji Vám za pochopení

 

Jitka Dudíková
vedoucí školní jídelny