Školská rada


SETKÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY - 11/2022


GDPR A ŠKOLSKÁ RADA (INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ)


  VOLBY DO NOVÉ ŠKOLSKÉ RADY (od ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022) - ZDE

   VOLEBNÍ ŘÁD ŠKOLSKÉ RADY ZDE

 Školská rada, její statut, složení a funkce

období 09/202106/2024

 A) Statut
"Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy."
(§ 167 (1), § 168 zákona č. 561/2004 Sb.)

B) Složení

Školská rada funguje v tomto složení:
a) Za rodiče:
  1. Mgr. Alžběta Dřímalová      email:    dreamal@seznam.cz
  2.  Mgr. Karel Pekárek             email:    karel.pekarek@centrum.cz                       mobil: +420 606 739 891
  3.  Skýpala Miloš                      email:    milos.skypala@cbgautomation.com      mobil: +420 608 866 261

  b) Za zřizovatele: 

  1.         Ing. Ladislav Denk          email:       ladislav.denk@vahala.cz
  2.         Markéta Dřímalová        email:       mdrimalova@seznam.cz                                        
  3.         Pavel Kotrady                  email:       p.kotrady@volny.cz                                       

c) Za učitele:

  1.        Mgr. Kateřina Janýšková             email:    katerina.jjanyskova@zs-salvator.cz
  2.         Mgr. Pavel Stefan                           email:    vmfara@raz-dva.cz
  3.         Mgr. Veronika Masopustová        email:    veronika.masopustova@zs-salvator.cz

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
C) Poslání a cíle
1.Školská rada prosazuje oprávněné zájmy žáků, jejich rodičů a dalších subjektů zainteresovaných na výchově a vzdělávání na této škole.
  
2.Školská rada schvaluje výroční zprávu školy, návrh rozpočtu školy, zprávu o hospodaření školy. Tím plní funkci veřejné kontroly školy.
  
3.Rada se vyjadřuje ke koncepčním záměrům rozvoje školy, k jmenování a odvolání ředitele školy, k úrovni hygienických podmínek školy a k otázkám bezpečnosti žáků.
    
4.Rada má právo přístupu k těmto informacím: 
o příjmech školy, o jejích výdajích, o výsledcích kontrol hospodaření provedené školským úřadem, Českou školní inspekcí, Nejvyšším kontrolním úřadem popřípadě jinými kontrolními orgány. 

5.Ředitel je povinen umožnit Radě přístup k informacím o škole, zejména k povinné dokumentaci školy. Tyto informace ředitel není povinen poskytnout, pokud tak stanoví zvláštní zákon. 


PŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY:                           JUDr. Pavel Kotrady         

MÍSTOPŘEDSEDA ŠKOLSKÉ RADY                Miloš Skýpala


 Plánované setkání školské rady:

  24.11.2022