Prezentace ročníkových prací – III. třída

Prezentace ročníkových prací – III. třída

Poslední květnový den předvedli rodičům, prarodičům a některým učitelům své ročníkové práce žáci 3. ročníku. Témata, která si již na začátku roku žáci zvolili, byla hodně zajímavá! Přítomní si tak vyslechli informace např. o různých zvířatech, o fotbalu, o boji a rytířích, o královské hře šachy, o počítačových hrách atd. Všichni přítomní třeťáci byli pěkně připraveni, přinesli s sebou také mnoho rekvizit, aby názorně doplnili své prezentace. Moc se mi líbily obrázky k pracím, jak vlastní, tak vytvořené v programu malování.  Třeťáci zkrátka odvedli výkony, za které si zaslouží velkou pochvalu! (A všichni se prý už těší na V. třídu, kdy je čekají ročníkové práce při ukončení I. stupně školní docházky.)

 Děkuji třídní učitelce Haně Havranové za vedení žáků při tvorbě prací i za přípravu finální prezentace.                                                                                                                                                             Magda Krupová

 

Zpět na přehled galerií