Děti z družiny navštívily hvězdárnu

Děti z družiny navštívily hvězdárnu

Koncem září jsme se školní družinou navštívili hvězdárnu a rozšířili si své vědomosti programem inspirovaným střídáním ročních dob a proměnami počasí v průběhu roku. Děti napjatě poslouchaly, proč se střídá jaro, léto, podzim a zima, zjistily, že počasí se dá nejen zažít, ale i měřit pomocí teploměru. Nejzábavnější část, kdy si děti samy mohly vytvořit předpověď počasí, nás všechny zaujala i rozesmála. Poté následovala prohlídka kopule. Děti sledovaly dalekohledem slunce, ale i blízké okolí. Cestu do školy jsme si zpříjemnili krátkým pobytem na hřišti, a tak zakončili páteční odpoledne strávené na hvězdárně.                                            Lenka Karolová

Zpět na přehled galerií