Výchovná poradkyně

                   Jana KOMOŇOVÁ   

 

                           * PREVENCE ŠKOLNÍ NEÚSPĚŠNOSTI            

                              * KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

 


      KONZULTAČNÍ HODINY NA ZÁKLADĚ TEL. DOMLUVY: mobil - 776 339 633

      email - jana.komonova@zs-salvator.cz