Závěr školního roku

Závěr školního roku

Pátek 29. 6. – den, na který se všichni školáci nejvíce těšili – začínají prázdniny!! Ráno v 8:00 jsme se sešli v kostele na mši svaté, abychom poděkovali za všechno, co jsme společně za celý školní rok prožili. Pozvání na mši svatou přijal o. Kamil Obr, který s námi školní rok v září zahajoval. (Bylo to takové symbolické – o. Kamil totiž od 1. července přechází z Rožnova pod Radhoštěm na nové působiště do Zlína.) V kázání o. Kamil vedl děti k úvaze nad hodnotou známek na vysvědčení, nad tím, zda je nutné mít za každou cenu samé jedničky. Připomněl, že i žák, který má známky horší, se může stát dobrým a slušným člověkem. Důležitější než samé jedničky je mít srdce plné lásky. Po mši svaté promluvil ředitel školy Ing. Hynek Mikušek, poté udělil ředitelské pochvaly a vyzval k převzetí vysvědčení žáky, kteří ze 7. ročníku odcházejí na gymnázium. Nakonec proběhlo rozloučení s deváťáky, našimi absolventy. Ostatní žáci se se svými třídními učiteli vrátili do školy, převzali si vysvědčení, prvňácci si na to své první vysvědčení i připili Smějící se, no a pak jsme se všichni rozloučili s přáním pohodových prázdnin plných skvělých zážitků….. Hezké léto!!!!! Magda Krupová

Zpět na přehled galerií