Osmáci sjížděli na lodích řeku Moravu

Osmáci sjížděli na lodích řeku Moravu

Koncem května vyrazili žáci osmé třídy na dvoudenní vodácký výlet. Cílem bylo sjet úsek cca 35 km dlouhý na řece Moravě. Za krásného počasí jsme první den vyrazili z Postřelmova (obec nedaleko Šumperku). Po úvodní instruktáži, jak vlastně ovládat dvojkánoi, nám již nic nebránilo vyrazit vstříc dobrodružství. Řeka Morava nám nedarovala nic již od samého začátku, proud byl silnější, a tak někteří podstoupili nedobrovolné koupání. Poté se zklidnila i řeka, taktéž děti s přibývajícími kilometry byly více zručnější a šikovnější, kánoe je začaly „poslouchat“. První den jsme zakončili naši pouť v kempu Vila Háj, kde jsme postavili stany, večer rozdělali oheň, opekli si špekáčky, příjemně si popovídali a nakonec unavení šli spát. Druhý den nás čekal úsek asi 19 km dlouhý, své putování jsme směřovali do města Litovle. Tento den se pro většinu z nás stal nezapomenutelným do konce života. Na cestě nás potkaly peřeje, kde se většina z nás opět nedobrovolně vykoupala, dále sjíždění jezu, plavba mezi popadanými stromy a to vše v nádherné přírodě chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví. Nakonec jsme všichni šťastně dojeli do cílové stanice města Litovle. Poté nás čekala už jen cesta domů.

Co říct závěrem? Myslím, že všichni jsme si odnesli z vody (i přírody kolem) velký zážitek, děti si vyzkoušely souznění s přírodou, která je nádherná, divoká, nic neodpouští, a proto je potřeba k ní přistupovat s pokorou.                                                                                                          Mgr. Norbert Škorňa

Zpět na přehled galerií