VIII. třída na exkurzi

VIII. třída na exkurzi

Poslední exkurzi v tomto školním roce absolvovali žáci 8. ročníku den před vysvědčením. Vypravili se vlakem do Hustopečí nad Bečvou, kde navštívili kostel Povýšení sv. Kříže a poté hustopečský zámek. Pan farář, o. Václav Fojtík, jim poutavou formou přiblížil historii kostela, popsal části chrámu, zmínil se také o vyobrazených světcích apod. Pan varhaník, Alfréd Zemánek, zase žáky seznámil s principem fungování varhan. Děti si na ně dokonce mohly samy zkusit zahrát. V renesančním zámku, který se nachází v těsné blízkosti kostela, se žáci dozvěděli od paní starostky mnoho informací o jeho vzniku, původních majitelích, průběžných opravách. Prohlédli si lapidárium, Řeznické muzeum, bývalou konírnu nebo sbírku obrazů. Nakonec si cestou k vlaku děti musely i trochu zasportovat…                  Petra Biskupová, Ludmila Černochová

 

 

Zpět na přehled galerií