Školní pouť

Školní pouť

V pátek 14. 9. se konala školní pouť, kterou pravidelně pořádáme při připomenutí svátku sv. Ludmily, patronky církevních škol. Tentokrát se nám konání pouti sešlo se svátkem Povýšení sv. Kříže. Taky proto se cílem naší cesty staly Hustopeče nad Bečvou, kde se nachází kostel Povýšení sv. Kříže. Původní plány, že žáci II. stupně pojedou na pouť na kolech, byly po čtyřech dnech slunečného počasí překaženy nepříznivou předpovědí, a tak nakonec většina žáků „putovala“ vlakem. I to už byl pro některé děti velký zážitek:-). Při mši svaté jsme se společně modlili a prosili nejen za nemocné, trpící, ale taky za celou církev a hlavně za naši ZŠ Salvátor a dětskou skupinu Rybičky.                                                                                                          Magda Krupová

Zpět na přehled galerií