Školní klub v knihovně

Školní klub v knihovně

Ve středu 2. května jsme dětmi ze školního klubu vyrazili do knihovny na vzdělávací program o sopkách nazvaný Kvíz šíleného vědce. Na úvod nám paní knihovnice řekla základní informace o sopkách a potom se z dětí stali„vulkanologové“. Naši malí badatelé se rozdělili do čtyř skupinek a každá skupinka dostala na velkém listu papíru nakreslenou sopku a zadání nejrůznějších úkolů-např.zjistit, v jakém světadílu se sopka nachází, podle barevné stupnice určit teplotu magmatu, sepsat, jaké obsahuje sopečné plyny a další. Do svého protokolu také zapisovali názvy nejrůznějších přístrojů, které vulkanologové ke své práci potřebují. Nejprve si je museli v knize o sopkách vyhledat a potom správně přiřadit k zadaným obrázkům-např. seismograf, extensometr…Podle všech zjištěných indicií musela každá skupinka vyhodnotit, zda je jejich sopka aktivní a dojde u ní k erupci. Na závěrečném pokusu si děti ověřily, že postupovaly správně a dvě „sopky“ nám předvedly chrlení magmatu při sopečné činnosti.

Po tomto zábavném a poučném programu byl čas na prohlídku knihovny, prolistování knížek a někteří pravidelní návštěvníci této knihovny využili tohoto času k vrácení přečtených knížek a půjčení nových.

 Zpět do školy jsme se vraceli obohaceni o spoustu zajímavých a nových poznatků.

Mgr. Eva Vránová

Zpět na přehled galerií