17. listopad aneb 30. výročí pádu komunismu

17. listopad aneb 30. výročí pádu komunismu

Významné výroční našich moderních dějin jsme si ve škole připomněli celodenním projektovým dnem. Již několik týdnů předem se žáci v režii paní učitelky dějepisu Klaudie Pružincové a ve spolupráci s vyučující českého jazyka Anežkou Zgabajovou na to připravovali a plnili zadané úkoly. Museli např. zaznamenat rozhovory s pamětníky v rodině nebo s osobnostmi města, kteří zažili dobu sametové revoluce. Všichni jsme doma vyhledali předměty - každodenní věci, oblečení, knihy, noviny, fotografie,... které by nám připomněly dobu socialismu. Z těchto věcí jsme uspořádali ve škole výstavku. (Bylo taky domluveno, že v pátek 15. 11. přijdeme do školy oblečení v barvách české trikolory.) Ráno jsme zahájili relací do školního rozhlasu, kterou přečetli žáci z IX. třídy (Adélka Komendová, Kristýnka Palátová, Danek Dostal a Terezka Pospíšilová), zazněla píseň Modlitba pro Martu a pomodlili jsme se společně za oběti komunistického režimu. Ve třídách potom učitelé realizovali připravené aktivity přiměřené věku a možnostem žáků a celý den tomuto výročí věnovali. Výstupy všech tříd byly na závěr prezentovány na chodbě a vystaveny na nástěnkách. Nakonec jsme si zazpívali píseň Jaroslava Hutky „Náměšť“. Žáci II. stupně se ještě společně vypravili na náměstí, zapálili svíčky u sv. Floriana a prohlédli si otisk rukou Václava Havla v prostorách radnice.

Musím říct, že jsem nadšená z toho, jak žáci k výročí sametové revoluce přistupovali, kolik si toho stihli ve třídách vyslechnout, vytvořit a jak zodpovědně prezentovali své projekty. Přijďte se k nám do školy na nástěnky podívat!

Všechny třídy a jejich třídní zaslouží velkou pochvalu! Velice děkuji také paní učitelce Klaudii Pružincové za přípravu projektového dne, koordinaci jednotlivých kroků a režii celé aktivity!

                                                                            Mgr. Magda Krupová, ZŘŠ               

 

Zpět na přehled galerií