Poslední den školního roku 2023-2024

Poslední den školního roku 2023-2024

Konec školního roku…. Pro někoho úleva, že máme za sebou další rok učení, úkolů, písemek a zkoušení, pro jiného trocha melancholie a postesk, že jsme zase o rok starší a že se sloučíme s těmi, co přece nedávno byli malými prvňáčky, pro někoho konec jedné životní etapy a začátek něčeho úplně nového…. Poslední den se vždy setkáváme s Pánem na mši svaté. Chceme děkovat za uplynulý školní rok, za to, co se nám podařilo i za to, kde jsme se mohli poučit z chyb. První školní rok prostorách, kterým říkáme nové a naše, školní rok, kterým škola uzavírá 30 let trvání...O. Pavel nám v kázání řekl podnětné myšlenky a připomněl nám, abychom si o prázdninách všímali, kde všude se můžeme setkat s Pánem: na horách při pohledu do krajiny, při jízdě na kole, při koupání v moři nebo v bazénu, při procházkách lesem, při setkávání s rodinou, při grilování nebo opékání, na zmrzlině, zkrátka všude, kde o prázdninách budeme, můžeme chválit a oslavovat Hospodina za všechno, co nám umožní zažít. Nemáme zapomínat na návštěvu kostela, i tam, kde třeba budeme na dovolené. Vyzval děti, aby si vždy zapsaly název kostela, který o prázdninách navštíví, a v září že mohou své záznamy přinést do školy… Čtení i přímluvy při mši svaté přednesli žáci 9. ročníku, žáci přestupující ze VII. třídy na šestileté gymnázium, přinesli obětní dary. Děti z pěveckého kroužku a další kamarádi pomáhali se zpěvem písní. Po mši svaté nechybělo slovo pana ředitele, ocenění žáků ředitelskou pochvalou (s poukázkou na nákup v knihkupectví Hosana), rozloučení s paní učitelkou Janýškovou, která odchází, vyřazení sedmáků, a nakonec i všech deváťáků, kterým bylo předáno vysvědčení, od o. Pavla knižní odměna a od dětí, kterým byli patrony, malý dárek. Deváťáci přednesli milý proslov a poděkovali všem učitelům, co je učili, třídní učitelce, paní asistentce a samozřejmě panu řediteli, o. Pavlovi a o. Slavomírovi.

Bylo to krásné, slavnostní a dojemné…. 

Pánu Chvála!                                                                                                                                   Magda Krupová

Zpět na přehled galerií