Návštěva kravína

Návštěva kravína

V úterý 25.6. 2024 žáci 8. třídy strávili trochu jiné dopoledne než obvykle. Vydali se autobusem na exkurzi do kravína do Perné u Lešné. Žáci v doprovodu a zajímavého výkladu vedoucího zootechnika pana Šobory si vše prohlédli. Viděli, jak se dojí krávy pomocí moderní techniky a jak se dále zpracovává mléko. Dozvěděli se spoustu informací o chodu kravína, udělali si obrázek o každodenní práci zaměstnanců. Nejdéle času žáci strávili u nejmenších telátek, která se nechala pohladit. Děkujeme paní Svobodové za zorganizování exkurze a poskytnutí autobusu, panu Šoborovi za provázení kravínem a poutavý výklad.      K. Pružincová

Zpět na přehled galerií