Lekce v knihovně – České pověsti

Lekce v knihovně – České pověsti

V úterý 10. 4. jsme s žáky 4. třídy navštívili dětské oddělení Městské knihovny ve Valašském Meziříčí. Tentokrát si pro nás paní knihovnice přichystala lekci o českých pověstech, o kterých si už pár týdnů povídáme v rámci hodin Vlastivědy, kde poznáváme milníky naší krásné historie. Paní knihovnice si s dětmi povídala o pojmech, jako jsou „kořeny“, „dědictví“ nebo „předkové“. Ukázala dětem řadu knížek, které se týkají historických událostí a českých pověstí. Žáci se pak rozdělili do několika skupin a společně se snažili přijít na jméno pověsti, kterou dostali na obrázku. K obrázku pak dostali celou pověst, kterou měli pro své spolužáky shrnout do krátkého povídání a vystihnout to nejdůležitější. Třešničkou na dortu byla dramatizace ve skupině, kdy si děti danou pověst připravily v hraném provedení. Nejprve se vžily do své role a kamarádi se snažili poznat, kterou postavu představují. Následně paní knihovnice spustila scénu a děti odehrály kousek z pověsti. Na závěr jsme zhlédli ukázku ze známého cyklu Dějiny udatného českého národa.                                                                                                                                                                                Mgr. Kristýna Hoferová

 

Zpět na přehled galerií