Informace

Zimní lyžařský výcvikový kurz 2020  II. stupeň

Ročník : 7.-8. ročník

Termín: 10.-14.2.2020 (pondělí až pátek)

Cena: cca Kč 1.600,-- (platba na účet) + Kč 100,-- hotově spolu s přihláškou - jako nevratná záloha

Místo: Sachová Studánka

Vedoucí: Mgr. Martin Holiš (tel. 606 938 315)

Platební údaje:  č. účtu - 777111383/0600, variabilní symbol - 444 + kód žáka   
(Upozorňujeme rodiče, že pro ZLVK II. stupně je jiný variabilní symbol, než pro I. stupeň).

 Začátek ZLVK bude ve středu 10.2.2020, odjezd autobusu v 8:00 h od ZŠ Salvátor (sraz v 7:45!). Příjezd cca 14:30 h zpět ke škole. Děti, které budou mít oběd odhlášený, odcházejí domů. Odjezdy i příjezdy jsou platné pro všechny výde uvedené dny. ZLVK bude probíhat formou dojíždění.

Žáci budou poučeni o chování a bezpečnosti na lyžařských svazích v době konání ZLVK. Každý účastník musí být vybaven vhodným vybavením (seřízené vázání, lyžařská přilba a brýle - vše podepsáno!) a oblečením pro pobyt na horách a sjezdovkách (tzn. teplé oblečení - čepice, rukavice, šála...) a užívané léky. S sebou svačinu, pití, kapesné (možnost občerstvení v restauraci). V rámci ZLVK platí školní pojištění.

Platba Kč 1.600,-- bude probíhat formou bankovního převodu na účet.

Vyplněnou návratku spolu s hotovostí Kč 100,-- a dalšími dokumenty odevzdejte do 21.1.2020. Nevratná záloha Kč 100,-- se platí z důvodu případné kompenzace nákladů spojených s neočekávaným nenastoupením na kurz (po přihlášení).

Před odjezdem na ZLVK odevzdám:

  • Přihlášku (návratku)
  • Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do lyžarského kurzu
  • Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte (není povinné mít razítko od lékaře)
  • Léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte jejich přehled a také způsob užívání)

Na LVK pojedou přednostně žáci, kteří včas odevzdají přihlášku.

PŘIHLÁŠKA ZDE

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Vzhledem k tomu, že LVK není pobytový, není potřeba formulář Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte potvrzovat lékařem, ale jen rodičem.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte ...

 


Zimní lyžařský výcvikový kurz 2020  I. stupeň

Ročník : 1.-5. ročník

Termín: 19.-21.2.2020 (středa až pátek), 24.-25.2.2020 (pondělí až úterý)

Cena: cca Kč 1.500,-- (platba na účet) + Kč 100,-- hotově spolu s přihláškou - jako nevratná záloha

Místo: Sachová Studánka

Vedoucí: Mgr. Martin Holiš (tel. 606 938 315)

Platební údaje:  č. účtu - 777111383/0600, variabilní symbol - 333 + kód žáka

Upozorňujeme rodiče, že pro ZLVK I. stupně je jiný variabilní symbol, než pro II. stupeň).


 Začátek ZLVK bude ve středu 19.2.2020, odjezd autobusu v 8:00 h od ZŠ Salvátor (sraz v 7:45!). Příjezd cca 13:00 h zpět ke škole. Děti, které budou mít oběd odhlášený, odcházejí domů. Odjezdy i příjezdy jsou platné pro všechny výde uvedené dny. ZLVK bude probíhat formou dojíždění.

Žáci budou poučeni o chování a bezpečnosti na lyžařských svazích v době konání ZLVK. Každý účastník musí být vybaven vhodným vybavením (seřízené vázání, lyžařská přilba a brýle - vše podepsáno!) a oblečením pro pobyt na horách a sjezdovkách (tzn. teplé oblečení - čepice, rukavice, šála...) a užívané léky. S sebou svačinu, pití, kapesné (možnost občerstvení v restauraci). V rámci ZLVK platí školní pojištění.

Platba Kč 1.500,-- bude probíhat formou bankovního převodu na účet.

Vyplněnou návratku spolu s hotovostí Kč 100,-- a dalšími dokumenty odevzdejte do 21.1.2020. Nevratná záloha Kč 100,-- se platí z důvodu případné kompenzace nákladů spojených s neočekávaným nenastoupením na kurz (po přihlášení).

Před odjezdem na ZLVK odevzdám:

  • Přihlášku (návratku)
  • Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte do lyžarského kurzu
  • Prohlášení rodičů o zdravotní způsobilosti dítěte (není povinné mít razítko od lékaře)
  • Léky, které dítě pravidelně užívá (uveďte jejich přehled a také způsob užívání)

Na LVK pojedou přednostně žáci, kteří včas odevzdají přihlášku.

PŘIHLÁŠKA ZDE

Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte

Vzhledem k tomu, že LVK není pobytový, není potřeba formulář Potvrzení od lékaře potvrzovat lékařem, ale jen rodičem.

Prohlášení zákonných zástupců dítěte

Písemný souhlas rodičů se zařazením dítěte ...